باشگاه کوچینگ میتاپ

باشگاه میتاپ فضایی برای تشریک مساعی و حمایت و همدلی برای کوچ هاست، به هم میپیوندیم چون در کنار هم قدرتمند تریم !   از مزایای عضویت در باشگاه میتاپ :

– حضور در گروه اختصاصی گفتگو اعضا باشگاه
– رشد حرفه ای در بستر شبکه قدرتمند همکاران
– دسترسی رایگان به فایل تمامی برنامه ها اخیر
– صفحه اختصاصی معرفی کوچ در سایت
– درج مقاله ترویجی – پژوهشی در سایت
– تخفیف ویژه دوره های آموزشی اساتید حامی کوچینگ میتاپ
– تخفیف ویژه حضور در رویداد هفته کوچینگ ایران

برای کسب اطلاعات بیشتر و آغاز فرایند عضویت میتوانید فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران پشتیبانی با شما در تماس خواهند بود.

باشگاه میتاپ ، باشگاهی برای کوچ های ایران

عضویت در باشگاه میتاپ

دورهمی کوچینگ یک رویداد مفید برای تیم ها و شرکت هاست. در این رویداد، تیم ها با یکدیگر همراه شده و با انجام بازی ها.

کاوه وزیری

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

افشین محمد

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

پونه مکرم

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

پونه مکرم

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

الهام شامرادی

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

ناهید بوداغی

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

اعضا باشگاه

دورهمی کوچینگ یک رویداد مفید برای تیم ها و شرکت هاست. در این رویداد، تیم ها با یکدیگر همراه شده و با انجام بازی ها.

کاوه وزیری

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

افشین محمد

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

پونه مکرم

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

پونه مکرم

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

الهام شامرادی

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

ناهید بوداغی

کوچ توسعه فردی و کسب و کار