تماس با ما

در صورتی که امکان ارسال پیام به پشتیبانی رویداد در تلگرام را ندارید میتوانید از طریق فرم زیر مطالب و نکات و پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.