فصل 3 برنامه12 – تحلیل یک کوچینگ زنده – خانم دکتر کلر بکت

,Dear Coaches
We are thrilled to announce a transformative online coaching event
Coaching is a dedication to nurturing continuous growth, both within ourselves and clients. A coach’s commitment knows no borders, transcending geographical boundaries to weave a global tapestry of shared knowledge and experiences

This event is a unique opportunity for coaches to unite, exchange insights, and collectively elevate the impact of our coaching endeavors. Join us as your presence is not just an attendance; it is a testament to the belief that growth knows no limits, and together, we can inspire and empower change on a global scale

🗓 Coaching Meetup – Season3 – Episode 12

📣 Topic : live coaching mentoring

⏰ Wed Dec 13th 2023 | GMT : 15:30 – 17:30 | IRST: 19:00 – 21:00

Mentor : Dr.Clare Beckett McInroy, MCC
Host : Iman Abrishamchi , MCC
Coach: Hami Taheri , ACTP

Google Meet : https://meet.google.com/wji-hbmx-omy

Support
🌐 www.coachingmeetup.com

🎥 فصل سوم ، قسمت دوازدهم (E0312)

💎 هدف: منتورینگ یک کوچینگ زنده انگلیسی

⏰ زمان: چهارشنبه 22 آذر – ساعت 19 الی 21

👤 منتور : Dr.Clare Beckett-McInroy
👤 مجری افتخاری : ایمان ابریشم چی، MCC
👤 کوچ: حامی طاهری، کوچ سلامت و نیک زیستی ACTP

💢کوچینگ و منتورینگ به زبان انگلیسی خواهد بود. در روم جداگانه ترجمه فارسی به صورت هم قدم انجام میشود.

🔗 لینک حضور : https://meet.google.com/wji-hbmx-omy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 19 =

رویداد کوچینگ میتاپ

دورهمی کوچینگ ایران از پاییز 1401 در جمع دانشپذیران آکادمی ایمپکت آغاز شد و با ادامه مسیر به سمت ارائه خدمات به تمام جامعه کوچینگ ایران و جهان حرکت کرد. این رویداد شامل آموزش های مورد نیاز یک کوچ برای ارتقا صلاحیت ها، درک مراجعان و تمرین کوچینگ اصیل و گفتگو تبادل نظر صنفی با بقیه کوچ ها می باشد.

وعده دیدار ما هر چهارشنبه ساعت 19 الی 21.

شبکه‌های اجتماعی میتاپ